Referenties

Den Draad. Gentbrugge

Hotel Mercure. Roeselare

Sociale woonwijk Venning. Kortijk

Vertrouwen door ervaring

HELIA installatiesystemen geven u een onbeperkte vrijheid bij het plannen van uw elektrische installatie. Vele HELIA producten en systeemoplossingen zijn beschikbaar voor muren, holle wanden, plafonds en beton. Bouwheren, voorschrijvers en vaklui kunnen bogen op onze knowhow en passen onze producten veelvuldig toe in hun projecten.

Onze jarenlange ervaring, opgebouwd in samenwerking met de branche, geeft u de flexibiliteit en zekerheid dat u met ons geen risico loopt. De constante productinnovaties zijn ook een garantie naar de toekomst.

Top Arrow Back Arrow