Voor afgeschermde Röntgenruimten. Stralingswerende techniek.

Stralingsbescherming in combinatie met de elektrische installatie in stralingswerende wanden vormt een bijzondere uitdaging. De bescherming tegen de straling moet worden veiliggesteld door speciale constructieve maatregelen. Dit geldt vooral in ziekenhuizen, artsenpraktijken en alle medische instellingen waar Röntgen- en gamma-bestralingsinstallaties worden gebruikt.

De ioniserende straling die afkomstig is van Röntgenapparatuur is erg schadelijk voor personen in de omgeving en daarom moeten aangrenzende ruimten worden afgeschermd. Elke installatieopening in een stralingswerende wand onderbreekt de beschermende functie van de wand. Om deze te herstellen, zijn dure ingrepen nodig. Vaak worden afschermingen aangebracht in de vorm van een loden bekleding rond klassieke elektrische inbouwdozen. Een groot nadeel vormt de planning van de noodzakelijke elektrische installatie in deze wanden. Dit moet absoluut vooraf gebeuren, omdat bij deze klassieke methode afscherming van de inbouwdozen achteraf, wanneer de stralingswerende wanden zijn afgewerkt, niet meer mogelijk is.

Top Arrow Back Arrow