Elektrische installatie voor energiebesparende gebouwen

Een toekomstgerichte gebouwentechniek moet vandaag niet enkel beantwoorden aan de vereisten die de gebruiker stelt aan de architectuur en de functionaliteit, maar vooral aan concrete bouwrechtelijke voorschriften. De energiestandaard wordt vastgelegd in belangrijke voorschriften. Het gaat er vooral om het primaire energieverbruik te beperken door een hogere efficiëntie.

De innovatieve producten van HELIA zorgen ervoor dat uw installatie beantwoordt aan de strenge EU-richtlijnen en de geldende nationale richtlijnen.

Elektrische installatie zonder koudebruggen in geïsoleerde buitengevels. HELIA biedt de perfecte productoplossing voor op- of inbouw en nu ook voor installatie achteraf.

Top Arrow Back Arrow